Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

[URIS id=1113]
[URIS id=1124]

PRIVACY REGLEMENT

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gegevensbeschermingsverklaring en toestemming om gegevens te gebruiken via https://clear-forward.nl en https://clear-forward.com

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. We respecteren uw persoonlijke ruimte en uw privacy. Daarom is het beschermen van persoonlijke gegevens en het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan in overeenstemming met de wet belangrijk voor ons. Zodat u zich veilig voelt tijdens het bezoeken van een van onze webpagina’s, houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen wanneer wij uw gegevens verwerken en willen we u hier informeren over onze gegevensverzameling en het gebruik van gegevens. Door akkoord te gaan met de volgende verklaring van gegevensbescherming stemt u ermee in dat ClearForward BV (Keizersgracht 676, 1017 ET Amsterdam) uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt door zich te houden aan de wetten voor gegevensbescherming en de volgende bepalingen.
1. Verantwoordelijke instantie
De instantie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in het kader van de federale gegevensbeschermingswetgeving is ClearForward BV (Keizersgracht 676, 1017 ET Amsterdam). Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door ClearForward in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming in totaal of alleen aan individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief aan de volgende contacten sturen: ClearForward BV Keizersgracht 676 1017 ET Amsterdam info@clear-forward.nl
2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens
We verwerken en slaan alleen persoonlijke gegevens op wanneer u ons deze vrijwillig hebt verstrekt; zoals door het invullen van een contactformulier. Als we andere persoonlijke gegevens verzamelen, wordt u in dit privacybeleid of op de respectieve webpagina’s op de hoogte gebracht van het beoogde gebruiksdoel en wordt, indien nodig, om toestemming gevraagd voor het opslaan en verwerken van de gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden alleen bekendgemaakt of anderszins verstrekt als dit noodzakelijk is om het contract uit te voeren, onze diensten te verlenen of uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.
3. Nieuwsbrief
Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het e-mailadres dat u hebt opgegeven en hiervoor hebben wij uw bevestiging nodig dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst ervan (de zogenaamde Double Opt-in-procedure). Mocht u later besluiten dat u geen nieuwsbrief meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder daarbij andere kosten te maken dan de transportkosten in overeenstemming met de basistarieven. Melding in tekstvorm gestuurd door een van de contactmogelijkheden gegeven onder punt 1 (bijvoorbeeld e-mail of brief) is voldoende voor dit doel. Er is natuurlijk ook een annuleringslink in elke nieuwsbrief.
4. Cookies
We gebruiken alleen cookies om het gebruik van onze pagina’s voor u gemakkelijker te maken. Bepaalde pagina’s kunnen persoonlijke gegevens opslaan op cookies als u hier vooraf uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. In principe heeft u ook toegang tot alle informatie op onze webpagina’s als u cookies hebt uitgeschakeld. In het geval dat u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot een beperking van de functionaliteit.
5. Logbestanden
Tijdens elke toegang van onze pagina worden gebruikersgegevens verzonden door de respectieve internetbrowser en opgeslagen in protocolbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De hier opgeslagen gegevenssets bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van toegang, naam van de geopende pagina, IP-adres, verwijzende URL (originele URL van waaruit u op de website bent gekomen), de hoeveelheid verzonden gegevens, product- en versiegegevens van de browser gebruikt.
Onder voorbehoud van mogelijke wettelijke bewaarplicht, worden IP-adressen van gebruikers verwijderd of geanonimiseerd nadat het gebruik is beëindigd. Tijdens een anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden niet langer kan worden toegewezen aan een bepaalde of aan een te bepalen persoon, behalve met onredelijk hoge kosten van tijd, geld en mankracht.
6. Webanalyse
Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Google Analytics. Google Analytics is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee een analyse van ons aanbod door Google mogelijk wordt gemaakt. De door de cookies geregistreerde informatie over het gebruik dat van onze websites wordt gemaakt (inclusief uw IP-adres) wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat Google Analytics op onze websites is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp ();” om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-masking). Op ons verzoek wordt uw IP-adres daarom door Google uitsluitend in verkorte vorm geregistreerd, wat anonimisering garandeert en geen gevolgtrekkingen aan uw identiteit mogelijk maakt. In het geval dat de IP-anonimiseringsfunctie op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die partij waren bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Google zal gebruik maken van de genoemde informatie om uw gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons op te stellen en om ons verdere website-gerelateerde en internetgerelateerde diensten te verstrekken. Het door Google Analytics vanuit uw browser overgedragen IP-adres wordt door Google niet samengebracht met andere verzamelde gegevens. Elke overdracht van deze gegevens aan een derde door Google geschiedt uitsluitend op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. In geen enkel geval zal Google uw gegevens samen met andere gegevens die door Google zijn vastgelegd, meenemen.
Door deze websites te gebruiken, verklaart u dat u akkoord gaat met de verwerking van de door Google aan u verzamelde gegevens en de eerder beschreven wijze van gegevensverwerking, evenals het beschreven doel. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser-software-instellingen op de juiste manier aan te passen. In dit geval vestigen wij uw aandacht echter op het feit dat u dan niet volledig in staat zult zijn om alle functies van deze websites te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Google in die zin dat u de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is, downloadt en installeert. Zie de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
7. Veilige gegevensoverdracht
Uw gegevens worden veilig verzonden door middel van codering. Niettemin kan niemand absolute bescherming garanderen. We beveiligen onze website en andere systemen echter met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.
8. Recht van de betrokkenen om informatie te ontvangen
Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht op informatie over de opgeslagen gegevens over u, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen.
We nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt, stuurt u uw verzoek per e-mail of per e-mail naar het volgende adres en vermeldt u duidelijk uw identiteit:
ClearForward BV
Keizersgracht 676
1017 ET Amsterdam
info@clear-forward.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gegevensbeschermingsverklaring en toestemming om gegevens te gebruiken via https://clear-forward.nl en https://clear-forward.com

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Zodat u zich veilig kunt voelen bij het bezoeken van onze websites, houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften bij het verwerken van uw persoonsspecifieke gegevens en willen wij u hier informeren over onze gegevensverwerving en gegevensgebruik. In de volgende verklaring betreffende gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens van u op onze websites worden verzameld, welke delen van deze gegevens we verwerken en gebruiken en op welke manier en aan wie u zich kunt wenden met eventuele zorgen of verzoeken.
1. Verantwoordelijk voor het lichaam en de rechten van de betrokkenen
De instantie die verantwoordelijk is voor de verwerving, verwerking en het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, is ClearForward BV (hierna ClearForward genoemd). Als verantwoordelijke instantie kan ClearForward door u worden bereikt via de volgende contactopties:
– per post onder ClearForward BV, Keizersgracht 676, 1017 ET, Amsterdam
– per e-mail onder info@clear-forward.nl
U kunt te allen tijde en kosteloos informatie opvragen over uw door ons opgeslagen gegevens en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens uitoefenen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de eerder genoemde contactopties.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerving, verwerking of het gebruik van uw gegevens door ClearForward in overeenstemming met de bepalingen van deze bepalingen inzake gegevensbescherming, geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of per brief opnieuw versturen met behulp van de eerder genoemde contactopties.
2. Acquisitie, verwerking en gebruik van persoonsspecifieke gegevens
Persoonsspecifieke gegevens beschrijven details met betrekking tot de feitelijke of persoonlijke relaties van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dergelijke gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle bestaande gegevens die u ons meedeelt tijdens de registratie en bij het openen van uw klantaccount.
2.1 Klantaccount
Voor elke klant die zich bij ons registreert via de functie [registreer nu], stellen we een klantaccount in, d.w.z. met een wachtwoord beveiligd, directe toegang tot zijn of haar bestaande gegevens die door ons zijn opgeslagen. Hiermee kunt u onder andere uw reeds gesloten, nog steeds open en recent verzonden bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens beheren.
2.1.1 Installatie van de klantaccount
De volgende gegevens moeten worden verstrekt tijdens de registratie voor een klantaccount (verplichte vermeldingen):
– uw voornaam
– uw achternaam
– uw bedrijfsnaam
– uw (bedrijfs-)adres
– uw e-mailadres
– BTW-nummer
– telefoonnummer
– UW bankgegevens
– instemming met de controle op de kredietwaardigheid en de bepalingen inzake gegevensbescherming
Voor uw bestelling hebben we uw juiste naam, adres en betalingsgegevens nodig. We hebben uw e-mailadres nodig, zodat we de ontvangst van uw bestelling en de verzending ervan kunnen bevestigen en zodat we in het algemeen met u kunnen communiceren. We gebruiken ook uw e-mailadres om u te identificeren (als een inlognaam), wanneer u uw klantaccount bezoekt.
2.1.2. Gebruik van de klantaccount
U kunt uw ClearForward-klantaccount gebruiken om u aan te melden bij onze ClearForward-webshop. We zullen uw gegevens alleen aan deze diensten doorgeven als u zich daar aanmeldt. Als de diensten niet die van ClearForward BV zijn, zal het doorgeven van gegevens zelfs dan alleen plaatsvinden met uw toestemming, die u kunt geven tijdens het respectievelijke inlogproces.
2.2 Acquisitie, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige verwerking van uw aankoop, inclusief eventuele garantieaanspraken, voor onze diensten, de technische administratie, onze eigen marketingdoeleinden (meer informatie over deze onder punt 2.3) en om strafbare feiten en fraude te voorkomen. Uw persoonsspecifieke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor zover dit wettelijk is toegestaan, inclusief het doel van het verwerken van het contract of voor facturering, voor marketingdoeleinden of als u hiervoor eerder toestemming hebt gegeven. Bij het verwerken van orders krijgen de door ons gebruikte servicebedrijven (transportbedrijven, logistieke bedrijven, banken) de gegevens die ze nodig hebben voor het verwerken en afsluiten van orders. De gegevens die in dit verband aan onze dienstverleners worden doorgegeven, mogen door hen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van hun taken.
2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Afgezien van de verwerking van uw gegevens voor de afhandeling van uw aankoop bij ClearForward, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw aankoopervaring permanent te verbeteren en om deze klantvriendelijker en individueler voor u te maken; om met u te communiceren over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingcampagnes; en om producten of diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren.
Hiertoe gebruiken we de beschikbare informatie, zoals bevestigingen van ontvangstbewijzen en leesbevestiging van e-mails, informatie over het eindapparaat dat door u wordt gebruikt, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijdstip van het bezoek aan de startpagina, of producten die u hebt bekeken, evenals informatie die we van u hebben ontvangen (inclusief automatisch overgedragen of gegenereerde informatie). Afgezien hiervan maken we ook gebruik van uw bestelgeschiedenis.
Het gebruik van uw persoonsspecifieke gegevens voor reclamedoeleinden kan te allen tijde, al met al of met betrekking tot individuele maatregelen, worden aangevochten, zonder dat er daardoor andere tarieven dan de transmissiekosten die in overeenstemming zijn met de basistarieven ontstaan. Melding in tekstvorm gestuurd door een van de contactopties vermeld onder punt 1 (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende voor dit doel.
2.3.1 Nieuwsbrief
Voor het verzenden van de Nieuwsbrief maken we gebruik van het e-mailadres dat u hebt opgegeven en hiervoor hebben we uw bevestiging nodig dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst ervan.
Mocht u later besluiten dat u geen nieuwsbrief meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder daarbij andere kosten te maken dan de transportkosten in overeenstemming met de basistarieven. Melding in tekstvorm gestuurd door een van de contactopties vermeld onder punt 1 (bijvoorbeeld e-mail, brief) is voldoende voor dit doel. Er is natuurlijk ook een annuleringslink in elke nieuwsbrief.
2.3.2 Banneradvertenties
We gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zogenaamde banneradvertenties te tonen. Dit zijn advertenties die we ook op derde sites gebruiken. Het gaat meestal om het gebruik van zogenaamde cookies of pixels. Ons doel is om de advertenties nuttiger en interessanter voor u te maken. Daarom ziet u in de context van de banneradvertenties vooral producten die u al hebt bekeken op onze site of producten die vergelijkbaar zijn met die al door jou bekeken zijn (zogenaamde re-targeting). In het kader van de banneradvertenties werken we uitsluitend met pseudonieme gegevens; duidelijke tekstinformatie met betrekking tot uw persoon (bijvoorbeeld uw naam of uw e-mailadres) wordt niet in de cookies gebruikt.
U vindt meer informatie over cookies, pixels en re-targeting onder punt 4 en punt 7 van deze beleidsverklaring.
3. Cookies
Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor toegang tot onze websites. Wij vestigen uw aandacht echter op het feit dat onze website en service slechts een beperkte functionaliteit hebben, als u ons niet toestaat cookies te plaatsen.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens bevatten voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er 2 verschillende soorten cookies: de zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit; en tijdelijke / permanente cookies die voor een langere periode of zonder limiet op uw gegevensdragers worden opgeslagen. Dit type opslag helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen voor u te ontwerpen en maakt het u gemakkelijker om ze te gebruiken, bijvoorbeeld dat bepaalde invoer van u kan worden opgeslagen, zodat u niet verplicht bent om dit herhaaldelijk in te voeren.
Welke cookies worden door ClearForward gebruikt?
De meeste cookies die door ons worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar de term “sessiecookies”). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om de winkelwagenfunctie voor u via meerdere pagina’s beschikbaar te maken. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt automatisch herkend dat u ons eerder hebt bezocht en weten we welke invoer en instellingen u verkiest. Deze tijdelijke of zelfs permanente cookies (levensduur van 1 maand tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw harde schijf en worden automatisch verwijderd na de vooraf gespecificeerde periode. Deze cookies dienen met name om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat de site informatie toont die speciaal is geselecteerd om aan uw interesses tegemoet te komen. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan uw klantwensen en om surfen bij ons zo comfortabel mogelijk voor u te maken.
Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
In de cookies die door ClearForward worden gebruikt, worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Bij activering van de cookie krijgt dit een identificatienummer toegewezen; een toewijzing van uw persoonsgebonden gegevens aan dit identificatienummer wordt niet uitgevoerd. Uw naam, uw IP-adres en andere dergelijke gegevens waardoor de cookie rechtstreeks naar u kan worden getraceerd, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookietechnologie ontvangen we alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke van onze winkelpagina’s zijn bezocht, welke producten werden bekeken, enz.
Wat is targeting op locatie?
Op de ClearForward-websites worden gegevens verzameld op basis van een cookietechnologie voor het optimaliseren van onze advertenties en van het volledige online aanbod. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen uitsluitend om een pseudonieme evaluatie uit te voeren van het gebruik van de startpagina. Met deze technologie kunnen we advertenties en / of speciale aanbiedingen en services aan u presenteren, waarvan de inhoud is gebaseerd op informatie die is verkregen via een verbinding met click-stream-analyse (bijvoorbeeld reclame die is gebaseerd op het feit dat de afgelopen paar jaar dagen zijn alleen sportschoenen bekeken). Ons doel is hier om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en om u reclame te presenteren die overeenkomt met uw interessegebieden.
Zijn er ook cookies van externe leveranciers / derde partijen (zogenaamde “third-party cookies”)?
ClearForward maakt gebruik van een aantal webpartners die helpen om het internetaanbod en de websites interessanter voor u te maken. Daarom worden bij het bezoeken van de websites ook de cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Deze cookies zijn tijdelijke / permanente cookies die automatisch worden verwijderd na de vooraf gespecificeerde periode. Deze tijdelijke of zelfs permanente cookies (levensduur van 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de vooraf gespecificeerde periode. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook uitsluitend pseudonieme – meestal zelfs anonieme – gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over welke producten u heeft bekeken, of er iets is gekocht, naar welke producten is gezocht, enz. Hier verzamelen sommige van onze advertentiepartners ook informatie van de websites op welke pagina’s u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd bent, om u advertenties te kunnen laten zien die het beste aansluiten bij uw interesses.
Re-Targeting
Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. We gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u interessanter te maken. Met deze techniek kunnen internetgebruikers die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten, ook worden voorzien van passende advertenties op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van gepersonaliseerde, op interesses gerichte advertenties over het algemeen interessanter is voor internetgebruikers dan advertenties zonder dergelijke persoonlijke inhoud. Het gebruik van deze reclameaanpak door onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van eerder gebruik. Deze vorm van adverteren is volledig pseudoniem. Bij het gebruik van onze sites worden cookies geïmplementeerd en daardoor worden gebruiksgegevens van u verzameld, opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens worden bovendien opgeslagen in cookies voorbij het einde van de browsersessie, zodat deze bijvoorbeeld bij uw volgende bezoeken aan de websites opnieuw kunnen worden opgeroepen.
Hoe kunt u het opslaan van cookies voorkomen?
In uw browser kunt u de instelling aannemen dat het opslaan van cookies alleen is toegestaan als u ermee instemt en daardoor de verdere opslag van cookies in de toekomst wordt voorkomen. Als u alleen de ClearForward-cookies wilt accepteren, maar niet de cookies van onze servicebedrijven en partners, kunt u de browserinstelling selecteren [Cookies van derden blokkeren]. Over het algemeen laat de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en hoe u oude cookies kunt deactiveren.
4. Logbestanden
Bij elke toegang tot de pagina’s van ClearForward worden gebruiksgegevens verzonden door de respectieve internetbrowser en opgeslagen in recordbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De records die op deze manier zijn opgeslagen bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van de oproep, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, verwijzende URL (URL van herkomst, van waaruit u naar de websites bent gekomen), de hoeveelheden gegevens overgedragen, productinformatie en de versie van de gebruikte browser. Deze logbestandsgegevensrecords worden door ons beoordeeld, om ons te helpen ons aanbod en de ClearForward-winkel verder te verbeteren, en om deze gebruiksvriendelijker te maken en te corrigeren fouten sneller en om de servercapaciteiten te beheren. Tegelijkertijd gebruiken we de log-bestandgegevensrecords om onze ClearForward-winkel te verdedigen tegen aanvallen, bijvoorbeeld in de context van zogenaamde ‘distributed-denial-of-service’-aanvallen, die bedoeld zijn om de toegang tot onze ClearForward-winkel te blokkeren door deze te overladen met vragen.
5. Webanalyse
Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Voor dit doel werven we de diensten van Google Analytics.
5.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die het mogelijk maken om het gebruik van de website door u te analyseren, bijvoorbeeld de zogenaamde “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door de IP-anonimiseringsfunctie op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die partij waren bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte, vóór verdere overdracht. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen in het kader van Google Analytics, wordt niet samengebracht met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking door Google, worden verkregen doordat u de browserinvoegtoepassing downloadt en installeert onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Als een alternatief voor de browserinvoegtoepassing kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat de opname door Google Analytics op deze website in de toekomst plaatsvindt. In dit geval wordt een opt-out cookie in uw terminalapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
6. Re-Targeting en data-acquisitie door derden voor banneradvertenties
Wij maken gebruik van de diensten van derden, die cookies plaatsen op onze sites. Dit zijn de volgende bedrijven:
– Doubleclick door Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; https://www.google.de/intl/en/policies/technologies/ads/
– Fair Marketing, Fair Marketing, Inc 26310 Oak Ridge Dr. G4 Spring, TX 77380
– Stripe, Stripe, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk “Stripe”) – MailChimp, is een online marketingplatform (de “Services”) beheerd door The Rocket Science Group LLC, een bedrijf met het hoofdkantoor in de staat Georgia in de Verenigde Staten
– EasyRx, EasyRx, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Georgia
– Orchestrate, Orchestrate Orthodontic Technologies. 1747 North Riverside Avenue Rialto, Californië 92376
– 10Forward BV, 10Forward, Keizersgracht 676, 1017 ET Amsterdam
7. Sociale plug-ins
Deze internetpresentatie maakt gebruik van een sociale plug-in van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) op verschillende pagina’s. Deze plug-in is normaal gedeactiveerd en verzendt daarom geen gegevens. Met een klik op de plug-in, of preciezer op het pictogram [Sociale media activeren], kunt u de plug-in activeren. De plug-ins kunnen weer worden gedeactiveerd door opnieuw op dezelfde plaats te klikken.
Wanneer deze plug-in is geactiveerd, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers zodra u een website met deze plug-in oproept. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en wordt hiermee in de website geïntegreerd.
Met de activering van de plug-in wordt Facebook geïnformeerd dat u de bijbehorende pagina van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. Als u bent aangemeld met het sociale netwerk, kan dit het bezoek aan uw account toewijzen.
Voor het doel en de omvang van de data-acquisitie en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor bescherming van uw privésfeer, raadpleegt u de gegevensbeschermingsinformatie die door Facebook wordt verstrekt: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Zelfs als u niet bent geregistreerd bij de sociale netwerken, kunnen gegevens naar de netwerken worden verzonden door websites met actieve sociale plug-ins. Met een actieve plug-in wordt bij elke oproep van de websites een cookie met een identificatie ingesteld. Aangezien uw browser deze cookie automatisch naar Facebook verzendt telkens wanneer u verbinding maakt met een netwerkserver, zou het netwerk in principe een profiel kunnen opstellen op welke websites de gebruiker waartoe de ID behoort, is bezocht. En het zou dan inderdaad mogelijk zijn om deze ID later te traceren naar een specifieke persoon – als u zich later bij het netwerk zou registreren, bijvoorbeeld.
8. Veiliger gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden veilig door ons overgedragen met behulp van codering. Dit is uiteraard ook van toepassing op uw bestellingen, evenals op de login van de klant. Hier maken we gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) of SSL (Secure Socket Layer).
Met behulp van zowel technische als organisatorische maatregelen beveiligen wij bovendien onze websites en andere systemen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.